Tính đến thời điểm ngày 5/10/2017, dự án The Arena Cam Ranh đã bắt đầu công đoạn khoan những cọc móng đầu tiên. Mặc dù thời tiết với cái nóng khắc nghiệt nhưng trên công trường The Arena Cam Ranh lúc nào cũng sôi động. Hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn […]

Cập nhật tiến độ xây dựng

Cập nhật tiến độ xây dựng

Cập nhật tiến độ xây dựng

Cập nhật tiến độ xây dựng

Cập nhật tiến độ xây dựng

Cập nhật tiến độ xây dựng

Cập nhật tiến độ xây dựng

Cập nhật tiến độ xây dựng

Cập nhật tiến độ xây dựng

Cập nhật tiến độ xây dựng